Moje rozwiązania z powodzeniem sprawdzają się w różnorodnych aplikacjach

Graficzny edytor położenia dronów

logo Projekt polegał na stworzeniu prototypu aplikacji wizualizującej i modyfikującej położenie chmury dronów w przestrzeni 3D.

Aplikacja umożliwia wyliczenie i odtworzenie w zadanej chwili aktualnej pozycji wszystkich dronów oraz jej edycję. Program został napisany w języku C++14 z wykorzystaniem biblioteki Qt, a dane wejściowe dostarczane były w postaci pliku w formacie COLLADA.

« Powrót