Moje rozwiązania z powodzeniem sprawdzają się w różnorodnych aplikacjach

System wykrywania pożarów na podstawie analizy strumienia video

logo Głównym zadaniem systemu jest kodowanie, streaming oraz analiza obrazu video pochodzącego z kamery przemysłowej umieszczonej na wysokości na obszarach leśnych w celu wykrycia zagrożenia pożarowego.

System pracuje na platformie TI DaVinci DM6447 pod kontrolą dedykowanego systemu Linux, a algorytmy analizujące obrazy video zaimplementowane są z wykorzystaniem biblioteki OpenCV. Dodatkowo, system zarządza bazą danych oraz pozycją i parametrami głowicy kamery.

Oprogramowanie w znakomitej większości pisane było w języku C++ i pracuje w środowisku wieloprocesorowym.

Projektowany system stanowi ostateczną wersję systemu wykrywającego zagrożenie pożarowe w lesie na podstawie analizy obrazu video, w którego skład wchodzi również projekt Kodowanie (H.264) i streaming w czasie rzeczywistym analogowego wejścia video na platformie TI DaVinci.

System tworzony jest dla podmiotu zajmującego się ochroną przeciwpożarową obszarów leśnych.

« Powrót