Moje rozwiązania z powodzeniem sprawdzają się w różnorodnych aplikacjach

Moduł zbierania statystyk z sieci GSM

logo Projekt polega na zaprojektowaniu oraz implementacji modułu statystyk do systemu lokalizującego urządzenia w sieci GSM.

Kilku poziomowy i rozproszony moduł statystyk odpowiedzialny jest za zbieranie, katalogowanie oraz przeliczanie danych pochodzących z milionów urządzeń na całym świecie i ostatecznie zapisywanie ich w bazach danych.

Oprogramowanie pracuje w rozbudowanym środowisku wieloprocesorowym pod kontrolą systemu z rodziny Unix. Projekt tworzony jest dla jednego z największych dostawców usług lokalizacyjnych GSM na świecie.

« Powrót